Tính năng eVouchers

Tính năng eVouchers

MÔ TẢ PHẦN MỀM

 

 

Các thành phần của phần mềm

Trang web quản trị:

 • Phân quyền người dùng quản trị hệ thống.
 • Quản lý nhà cung cấp, các đại lý cấp 1, cấp 2,
 • Quản lý các voucher dựa theo phân quyền và chức năng của nhà cung cấp, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2

 

 

Trang web ứng dụng dành cho khách hàng:

 

 • Quản lý tài khoản của khách hàng, quản lý đăng ký tài khoản
 • Quản lý voucher và sử dụng voucher của khách hàng
 • Tra cứu thông tin voucher

 

Ứng dụng trên mobile:

 • Quản lý tài khoản của khách hàng, quản lý đăng ký tài khoản
 • Quản lý voucher và sử dụng voucher của khách hàng
 • Tra cứu thông tin voucher
 • Nhận thông báo và các thông tin quảng bá
 • Ứng dụng hỗ trợ hệ điều hành Android, IOS trên các thiết bị như máy tính bảng, điện thoại,

 

 

Các chức năng chính trên trang web quản trị

 

TT

Tính năng

Ghi chú

Ứng dụng trên trang web quản trị

A

Quản lý cấu hình cho hệ thống

 

 

Cấu hình Email, SMS, media

 

 

Quản lý các email thông báo khi phát hành voucher xuống đại lý, khách hàng, sử dụng voucher của khách hàng

 

B

Quản lý phân quyền hệ thống

 

 

Phân quyền theo nhóm

 

 

Phân quyền theo vai trò trên hệ thống

 

C

Quản lý thông tin quảng bá

 

 

Quản lý thông báo cho mobile app

 

 

Quản lý các banner

 

 

Quản lý pop up

 

 

Quản lý Tin tức

 

D

Quản lý nhân viên

 

 

Quản lý người dùng để quản trị hệ thống

 

 

Quản lý người dùng quản trị trên từng đại lý, nhà cung cấp

 

E

Quản lý khách hàng

 

 

Tạo nhóm khách hàng theo hashtag

 

 

Phân loại khách hàng theo từng nhóm khác nhau

 

F

Nhà cung cấp

 

 

Quản lý các phôi voucher

 

 

Quản lý các đợt phát hành voucher

 

 

Quản lý các voucher sau khi đã được tạo

 

 

Chế độ xem trước voucher trước khi in và phát hành voucher tới đại lý

 

 

Quản lý phân phối voucher xuống đại lý cấp 1

 

 

Quản lý việc sử dụng voucher của khách hàng

 

 

Quản lý báo cáo thống kê của nhà cung cấp

 

 

Quản lý các yêu cầu cung cấp voucher từ đại lý cấp 1

 

 

Quản lý lịch sử của voucher

 

 

Quản lý lịch sử phát hành, sử dụng voucher

 

G

Đại lý cấp 1

 

 

Quản lý các voucher sau khi đã được nhận từ nhà cung cấp

 

 

Quản lý phân phối voucher xuống đại lý cấp 2

 

 

Quản lý phân phối voucher tới khách hàng

 

 

Quản lý báo cáo thống kê của đại lý cấp 1

 

 

Quản lý gửi yêu cầu và xử lý yêu cầu của đại lý cấp 2

 

 

Quản lý lịch sử phát hành của voucher tới đại lý cấp 2 và tới khách hàng

 

 

In voucher cho khách hàng

 

H

Quản lý đại lý cấp 2

 

 

Quản lý các voucher sau khi đã được nhận từ đại lý cấp 1

 

 

Quản lý phân phối voucher tới khách hàng

 

 

Quản lý lịch sử của voucher

 

 

Chuyển voucher giữa hai đại lý cấp 2

 

 

Quản lý gửi yêu cầu tới đại lý cấp 1

 

 

Quản lý báo cáo thống kê của đại lý cấp 2

 

 

In voucher cho khách hàng

 

 

Quản lý lịch sử phát hành voucher tới khách hàng

 

 

 

Chức năng chính trên trang web của khách hàng và ứng dụng mobile

 

TT

Tính năng

Ghi chú

Ứng dụng trên web

 

A

Quản lý tài khoản

 

 

Quản lý tài khoản của người dùng

 

 

Quản lý đăng ký tài khoản

 

B

Quản lý danh sách voucher của người dùng

 

 

Quản lý các voucher chưa sử dụng

 

 

Quản lý các voucher đã được sử dụng

 

 

Tra cứu thông tin voucher hiện có

 

 

Xem các thống kê việc sử dụng voucher

 

B

Quản lý sử dụng voucher

 

 

Xác nhận sử dụng voucher

 

 

Chuyển voucher giữa các tài khoản khác nhau trên hệ thống

Các voucher đã chuyển đi thì thông tin voucher cũ không dùng được nữa

 

C

Nhận thông báo từ các nhà cung cấp

 

 

Nhận các tin tức, thông báo từ các nhà cung cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Tính năng

Ghi chú

Ứng dụng trên ứng dụng mobile

 

A

Úng dụng mobile cho nhà cung cấp

 

 

Tìm kiếm thông tin voucher theo số seri

 

 

Tìm kiếm thông tin voucher bằng cách quét mã QR của voucher

 

 

Xác nhận sử dụng voucher sau khi tìm kiếm

 

 

Nhận thông báo khi xác nhận sử dụng voucher

 

 

Hiển thị thông tin, tin tức khác

 

A

Úng dụng mobile cho khách hàng

 

B

Quản lý tài khoản

 

 

Quản lý tài khoản của người dùng

 

 

Quản lý đăng ký tài khoản

 

 

Xác thực tài khoản bằng OTP qua email, SMS

 

B

Quản lý danh sách voucher của người dùng

 

 

Quản lý các voucher chưa sử dụng

 

 

Quản lý các voucher đã được sử dụng

 

 

Tra cứu thông tin voucher hiện có

 

 

Xem các lịch sử sử dụng voucher

 

B

Quản lý sử dụng voucher

 

 

Xác nhận sử dụng voucher

 

 

Chuyển voucher giữa các tài khoản khác nhau trên hệ thống

Thông tin voucher cũ không sử dụng được

C

Nhận thông báo từ các nhà cung cấp

 

 

Nhận các tin tức, thông báo từ các nhà cung cấp, từ admin hệ thống

 

 

← Bài trước Bài sau →