Hướng dẫn cách đăng ký trở thành nhà cung cấp

Hướng dẫn cách đăng ký trở thành nhà cung cấp

Bước 1: Truy cập https://voucher.avatarnext.com/register

Hoặc quét mã QR:                                        

 

Giao diện “Đăng ký tài khoản” bật mở, bạn điền các thông tin theo yêu cầu.

 

+ Sau khi đăng ký tài khoản ,bạn vui lòng  kiểm tra email đăng ký và click vào link để kích hoạt tài khoản

Bước 2: Truy cập https://voucher.avatarnext.com/login Chọn “Đăng nhập”

 

Bước 3: Nhấp vào biểu tượng tên của bạn và chọn “Trở thành nhà cung cấp”

 

 

Bước 4: Giao diện “Đăng ký thông tin nhà cung cấp voucher” bật mở, bạn điền các thông tin theo yêu cầu.

+ Mã kích hoạt: AVATAR2021

Bước 5: Chọn Đăng ký để trở thành nhà cung cấp

 

 

Bước 6: Đăng nhập trang web của nhà cung cấp voucher và bắt đầu gửi voucher điện tử đến khách hàng: https://voucher.avatarnext.com/admin/login

← Bài trước