Cách tạo đại lý dành cho nhà cung cấp

Cách tạo đại lý dành cho nhà cung cấp

Bước 1: Thêm mới đại lý

Mỗi đại lý sẽ tạo tài khoản cho đại lý cấp dưới và phân phối voucher xuống đại lý bên dưới, các bước tạo đại lý cấp dưới như sau:

B1: Vào quản lý đại lý

B2: Nhấn chọn thêm mới

B3: Nhập các thông tin yêu cầu bắt buộc  đại lý

B4: Nhấn xác nhận để hoàn thành

Bước 2: Thêm người dùng và phân quyền vai trò quản lý đại lý cấp dưới

B1: Chọn Quản lý đại lý

B2: Chọn Thêm người dùng

B3: Nhập email người dùng cần quản lý đại lý

B4: Chọn Lưu

 

Bài sau →